Dödsfall och begravning

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan. När en person avlidit tar du först ofta kontakt med en begravningsbyrå. Där får du hjälp och råd angående begravning.

  • Begravningsombud

    För dig som inte tillhör Svenska Kyrkan finns begravningsombud. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud i kommunerna.

  • Begravning

    Det är vanligt att man anlitar en begravningsbyrå för att ombesörja de praktiska frågorna men man kan också själv ordna hela eller delar av arrangemangen kring begravning, anskaffning av gravplats, gravsättning med mera.

  • Dödsboanmälan och bouppteckning

    När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med dödsboanmälan.