Dödsboanmälan och bouppteckning

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Gul ros på en gravsten

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med dödsboanmälan.

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person avlidit ska bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter sändas till Skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden. Skatteverket har en blankett för bouppteckning för den som vill göra det själv.

Om den avlidne äger fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en bouppteckning upprättas. Om den avlidne var gift tar man hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods när man bedömer tillgångarna. Det får inte finnas testamente eller äktenskapsförord, i sådana fall måste bouppteckning göras.

Om någon av dödsbodelägarna begär det måste en bouppteckning göras.

Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet, och kanske inte ens det, kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Dödsbodelägarna tar kontakt med dödsbohandläggaren via telefon, dödsbohandläggaren lämnar information muntligen och skickar ut en blankett och en informationsbroschyr.

När dödsbohandläggaren sedan fått in alla uppgifter som krävs, gjort sin utredning och gjort en dödsboanmälan skickas den till Skatteverkets bouppteckningsavdelning för registrering och förvaring. Skatteverket skickar tillbaka en stämplad kopia till dödsbohandläggaren som i sin tur skickar en kopia av dödsboanmälan till samtliga dödsbodelägare.

Viktigt att tänka på när en dödsboanmälan görs
 • Betala inga räkningar som avser dödsboet
 • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen
 • Finns betalningsuppdrag via autogiro ska dessa stoppas
 • Säg upp lägenhet och övriga abonnemang som el, telefon, tidningar med mera
 • Spara alla kvitton gällande begravning och övriga kostnader i samband med dödsfallet
 • Meddela fordringsägarna att en dödsboutredning pågår så slipper ni tråkiga påminnelser
 • Saknas tillgångar till övriga skulder avskrivs skulderna efter att dödsboanmälan skickats till fordringsägarna
Uppgifter som krävs för dödsboanmälan

Dödsbohandläggaren skickar ut en blankett som ska fyllas i och efterfrågar följande uppgifter för att kunna göra en dödsboanmälan:

 • Dödsfallsintyg -utfärdas av Skatteverket

 • Personuppgifter på samtliga dödsbodelägare

 • Kopia av senaste deklarationen -beställs från skatteverket

 • Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen -kontoutdrag och kapital och räntebesked

 • Uppgift om kontanter på dödsdagen

 • Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen

 • Uppgift om eventuella försäkringar

 • Uppgift om skulder på dödsdagen, till exempel vårdkostnader och hyra

 • Offert eller faktura på begravningskostnader

 • Offert eller faktura på gravsten

Räcker dödsboets tillgångar till begravningen?

De tillgångar som finns i dödsboet ska gå till begravningen. Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna kan kommunen erbjuda ekonomiskt bistånd upp till ett halvt prisbasbelopp. Då en normal begravning blir mycket dyrare än så är det mycket viktigt att försöka hålla nere begravningskostnaderna så mycket som möjligt. Ekonomiskt bistånd söks hos Individ- och familjeomsorgen.

Dödsboförvaltning – vem tar hand om dödsboet?

Dödsbodelägarna (oftast de anhöriga) har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning.

Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare. Om det saknas tillgångar i boet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att förvalta och avveckla dödsboet.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss, se Kontakt.