Gudstjänstvärd

Vill du hjälpa till som Gudstjänstvärd.

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan Karlsborgs pastorat

Uppdrag: Hälsa välkommen i kyrkan, dela ut psalmböcker

Tidsperiod: Undenäs församling och vi följer predikoturer som finns i SLA, facebook och vår hemsida. Gäller gudstjänster söndagar.

Kontakt: Sker genom detta anmälningsformulär. Uppdragsgivaren kommer ta kontakt med dig inom kort efter att anmälan kommit in.

Anmälan som Gudstjänstvärd

Dina personuppgifter

I samband med att du registrerar er för uppdrag, behöver vi också behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med dataskyddsförordningen.

Läs mer om detta på vår informationssida om GDPR