Ikon understartsida - Kommun och politik Kommun & politik

Om Karlsborg

Karlsborg, med sina knappt 7 000 invånare, ligger vackert längs med Göta kanal och Vätterns strand i den nordöstra delen av Västra Götalands län.

Så styrs Karlsborgs kommun

Kommunen har ansvar för flera samhällsfunktioner. En del måste kommunen göra medan andra funktioner är frivilliga. Vid sidan av den politiska organisationen finns en tjänstemannaorganisation som genomför besluten. På de här sidorna får du aktuell information om politiska händelser, hur Karlsborg styrs och hur du själv kan vara med och påverka.

Kommunens ekonomi

Kommunens verksamheter finansieras på flera olika sätt, men den största finansieringen sker genom att invånarna i kommunen betalar en del av sin inkomst i kommunalskatt.

Påverkan, insyn och delaktighet

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen. Att själv engagera sig politiskt och att rösta i samband med allmänna val är kanske det första man tänker på, men det finns även andra sätt att påverka.

Vision, kvalitet och utveckling

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra verksamheter för alla som bor i och besöker Karlsborg. Här kan du ta del av vår vision för Karlsborg, vår översiktsplan samt rapporter och redovisningar från olika undersökningar och kvalitetsarbete som vi genomför.

Trygghet och säkerhet

Kommunens arbete med säkerhet och kris syftar till att så långt som möjligt skapa en trygg och säker tillvaro för de som vistas i kommunen.

Folkhälsa

Ett av de viktigaste värdena i livet är upplevelsen av att må bra. Att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation stimulerar och ger förutsättningar för en god hälsa.

Kommunala avgifter

Här hittar du en lista över taxor, avgifter och vilka regler som gäller för de olika kommunala verksamheterna.

Kommande sammanträden

Fler händelser

Vill du ge beröm eller har du synpunkter och förslag på förbättringar på någon av våra verksamheter i Karlsborgs kommun? På vår Tyck till-sida har du möjlighet att ge dina synpunkter på kommunens verksamheter.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies