Gator, vägar och torg

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun ansvarar för skötsel och underhåll av kommunala gator, vägar och allmänna platser.

 • Torgförsäljning

  Torgförsäljning vid Rödesund sker på Torggatan varje fredag.

 • Snöröjning, sandning och gatsopning

  Det ska vara säkert och tryggt att ta sig fram på våra gator, vägar, gång- och cykelbanor. Vid halka och snö ansvarar vi för röjning och halkbekämpning. När det våras sätter vi igång med gatsopning för att få rent från vinterns sandning.

 • Skyltar för vägarbete

  Pågående och planerade gatuarbeten

  Här kan du ta del av de gatuarbeten som pågår och är planerade framöver.

 • Vägskylt vägarbete

  Grävningstillstånd

  Vid grävning i kommunala gator, gång- och cykelbanor samt grönytor behövs grävningstillstånd.

 • Tangentbord med telefonikon

  Felanmälan gator och vägar

  Här hittar du kontaktuppgifter för att felanmäla hål i gata, halt väglag eller snöröjning för de gator och vägar som kommunen ansvarar för.