Trygghet och säkerhet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Kommunens arbete med säkerhet och kris syftar till att så långt som möjligt skapa en trygg och säker tillvaro för de som vistas i kommunen.

Oavsett om det handlar om en olycka som drabbar ett fåtal personer eller en extra ordinär händelse som påverkar samhällets grundstenar. Kommunen har ansvar för att planera och förbereda för att kunna hantera detta. I ansvaret ligger också att i största möjligaste mån förebygga riskerna genom att åtgärda fel och brister. Du som kan har ett eget ansvar att förebygga och hantera olyckor hemma och i din fritidsmiljö. Du bör också vara förberedd för att kunna klara dig själv en tid vid större samhällsstörningar och kriser. 

Här kan du läsa mer om trygghets-, säkerhets- och krisberedskapsarbete i vår kommun.

 • Krishantering och beredskap

  Här hittar du information om kommunens krisorganisation och hur kommunen informerar dig som kommuninvånare vid kriser och andra allvarliga händelser. Här finns även tips om krisberedskap hemma.

 • Akut hjälp

  Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk, skadas eller hamnar i en nödsituation ska du alltid ringa 112. När du gör det kan personal från sjukvården, räddningstjänsten eller polisen kallas till platsen så fort som möjligt.

 • Förebygga olyckor och brott

  Karlsborgs kommun försöker på olika sätt minska risken för att det ska inträffa olyckor i kommunen. Du kan också bidra aktivt till detta genom att informera kommunen om olycksfällor och vara noga med säkerheten i ditt hem.

 • Livboj vid Stenbryggan

  Försäkringar

  Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Karlsborgs kommuns verksamhetsområde. Försäkringen som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom. Här kan du ladda ned försäkringsbeskedet som pdf samt läsa om vilka som omfattas.

 • Skylt för skyddsrum

  Skyddsrum

  Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i händelse av krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem? Det kan du läsa om här.

 • Hjärtstartare

  På olika ställen i kommunen finns hjärtstartare. De finns till hands om olyckan skulle hålla sig framme. Med relativt enkla medel kan du som är först på plats göra en viktig insats.