Sök

1057 träffaralla sidor inom Webbsida

 • Våra värdeord

  | Webbsida

  Visionsarbetet "Karlsborg 2035" kretsar kring sju värdeord som kommunens personal och politiker tillsammans har arbetat fram. Det är utifrån de här värdeorden som vi vi också har samlat in tankar och idéer kring hur vi ska forma framtidens Karlsborg. ...

 • Framtidens Karlsborg - Våra visionsmål

  | Webbsida

  Hur vill vi se framtidens Karlsborg? Hur tänker vi oss ett Karlsborg där vi känner oss trygga och upplever glädje och framtidstro? Vad präglar ett hållbart samhälle där vi har mod att satsa och tänka i nya banor, där vi stimulerar delaktighet ...

 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter

  | Webbsida

  Här kan du ta del av de lokala ordningsregler som gäller i Karlsborgs kommun. Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Där regleras även hanteringen av överträdelser ...

 • Nedtagning av träd

  | Webbsida

  Kommunens parkavdelning har ansvar för de träd som står på kommunal mark. Har du önskemål om nedtagning av ett eller flera träd ska du ansöka om det på en särskild blankett. Efter att vi har fått in en ansökan gör vi en bedömning utifrån ...

 • Resor och kollektivtrafik

  | Webbsida

  Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner har gemensam handläggning av frågor som gäller viss kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts med mera. Här hittar du information och länkar vidare till information om de frågorna. Den gemensamma kollektivtrafikenheten ...

 • Kanaltrafik och sjöfart

  | Webbsida

  Pausa bildspel Karlsborg är omgivet av vatten och kanaltrafiken och båtlivet är viktiga för samhället. Här får du information om broöppningarna vid Göta kanal samt ett urval av regler som gäller för sjöfarten i Karlsborgs kommun. Fartbegränsning ...

 • Gator, vägar och torg

  | Webbsida

  Karlsborgs kommun ansvarar för skötsel och underhåll av kommunala gator, vägar och allmänna platser. Bidrag för enskild väg - En enskild väg är en väg som inte är allmän. Den som har ansvaret för vägen kallas för väghållare. Om det ...

 • Trafik och trafiksäkerhet

  | Webbsida

  Här hittar du information om trafik, parkering och trafiksäkerhet i Karlsborg. Parkering - Det finns gott om avgiftsfria parkeringar i Karlsborg, men under sommarsäsongen är vissa parkeringar belagda med parkeringsavgifter. Hur du får parkera i ...

 • Felanmälan

  | Webbsida

  Felanmälan - Gatubelysning - Det är energibolaget Karlsborgs Energi AB (KEAB) som ansvarar för gatubelysningen i kommunen. Om du vill anmäla fel eller problem kring gatubelysningen ska du ta kontakt direkt med KEAB. Kontaktuppgifter för felanmälan ...

 • E-tjänster och blanketter

  | Webbsida

  Vi har samlat våra e-tjänster och blanketter under ett antal ämnesområden. Välj område i menyn på den här sidan för att hitta de e-tjänster och blanketter som finns tillgängliga. Hittar du inte blanketten eller e-tjänsten du söker efter ...