Utmana dig själv - testa ditt mod!

Symbol visionsarbete "Karlsborg 2035" - Värdeord Mod

5 oktober 2021, Kl. 17:00–19:00

Utanför Bio Casablanca Vid dåligt väder: Fritidsgården Kabyssen

Som en del av visionsarbetet och med värdeordet "Mod" som utgångspunkt får du chansen både att tänka till kring ordet och testa ditt eget mod! Aktiviteten är igång en stund innan och även under tiden som vi har den politiska frågestunden på Bio Casablanca.

Tid: Tisdag 5 okt, kl. 17.00-19.00

Plats: Utanför Bio Casablanca (eller på Kabyssen om det är dåligt väder)

Om mod

Man brukar skilja på fysiskt och moraliskt mod. Fysiskt mod är förmågan att övervinna smärta och kroppsliga plågor, medan moraliskt mod är förmågan att övervinna risker för anseende och prestige.

Utmana dig själv och fundera kring ordet!

Vad tänker du själv om ordet mod och hur tycker du att Karlsborg kan vara en modig kommun? I samband med att vi har den politiska frågestunden på Bio Casablanca kan du utmana dig själv och testa ditt mod. Du kan också lämna dina tankar och idéer kring det ordet och även hur du tycker att Karlsborg kan vara en modig kommun.

Välkommen!