Viken - Skarven (Undenäs)

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Här finns en långgrund och barnvänlig badplats utrustad med brygga. Del av stranden är gräsbevuxen och skuggas av höga träd. Badplatsen är skyltad från väg 202.

Aktiviteter:

Service: Nej 

Toalett: Ja (torrklosett) även RTC 

Parkering: Ja  

Säkerhet: 1 räddningskrans, 1 räddningshake

Vattenkvalitet: På denna badplats mäter vi vattenkvaliten, mätresultat hittar du på havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Hitta till badplats Skarven Undenäs