Nya översiktsplanen: Arbete pågår med att sammanställa underlaget

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Dialogträff i Mölltorp 2023-09-28

20 februari 2024

Arbetet med översiktsplanen pågår för fullt och under hösten 2023 genomfördes ett antal medborgardialoger på olika platser i kommunen. För att få fram ytterligare underlag har även näringslivet, elevråd, kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda deltagit i samtal och workshops.

Allmänhet och föreningar har också fått möjlighet att delta i enkätundersökningar där specifika frågor kopplat till den översiktliga planeringen ställts.

Vad händer nu?

Nu pågår ett arbete med att sammanställa allt material som har kommit in. Sammanställningen kommer i det första steget att utgöra grunden för kommunens utvecklingsstrategi och därefter som underlag för kommunens mark- och vattenanvändning.

Stort engagemang - värdefullt underlag

Engagemanget och intresset har varit över förväntan och det underlag som har kommit in är av stort värde för det fortsatta arbetet. Alla tankar, idéer och lokalkännedom som vi fått ta del av är en förutsättning för att översiktsplanen ska bli ett bra verktyg i utvecklingen av Karlsborgs kommun.

Det färdiga materialet kommer att göras tillgängligt på olika sätt, bland annat på kommunens hemsida. 

Den 14 juni 2023 beslutade kommunstyrelsen att Karlsborgs kommun ska tar fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Arbetet med den kan du följa här.