Sök

4164 träffaralla sidor inom Allt innehåll

 • Om webbplatsen

  | Webbsida

  Om webbplatsen - På vår webbplats ska du få svar på dina frågor som rör kommunen och få information om vad Karlsborgs kommun gör och vilken service vi erbjuder. - Webbplatsen är mobilanpassad och ska fungera ...

 • Felanmälan

  | Webbsida

  Translation. - Felanmälan - Här hittar du kontaktuppgifter och beskrivning på hur du ska göra för att lämna en felanmälan till kommunen. - Felanmälan Vatten och avlopp - Här hittar du kontaktuppgifter för ...

 • E-tjänster och blanketter

  | Webbsida

  Och blanketter - Här hittar du de e-tjänster och möjlighet till självservice som Karlsborgs kommun erbjuder. - Blanketter - Här hittar du Karlsborgs kommun blanketter. - Elektroniska fakturor och autogiro - Karlsborgs ...

 • Bygga eller riva

  | Webbsida

  Eller riva - När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behövs ofta någon form av tillstånd. Här finns information om bland annat bygglov och regler för dig som ska bygga nytt, renovera, bygga ...

 • Flytta till Karlsborg

  | Webbsida

  Till Karlsborg - Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget intill Vätterns strand. Här finns det mesta ifråga om god boendemiljö, vacker natur, båt- och friluftsliv och en väl utbyggd samhällsservice. ...

 • Brandskydd och sotning

  | Webbsida

  Och sotning - Kontroll av brandskydd och sotning inom Karlsborgs kommun sköts av Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). - Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbud. Det vill säga ...

 • Djur, miljö och hälsoskydd

  | Webbsida

  Och hälsoskydd - En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Problem med inomhusmiljön kan till exempel vara radon, fukt, ...

 • Fastigheter och lantmäteri

  | Webbsida

  Och lantmäteri - All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet kan höra byggnader, skog och vatten med mera. - När fastigheters gränser bestäms eller förändras sker det genom en fastighetsbildning. ...

 • Avfall och återvinning

  | Webbsida

  Och återvinning - Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringen i Karlsborgs kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfallshantering Östra ...

 • Energi och klimat

  | Webbsida

  Och klimat - I arbetet för att skapa ett hållbart samhälle är energifrågan en viktig del. Dels att minska användningen av energi, att energieffektivisera, men också att styra energianvändningen dit den bäst ...