Sök

4020 träffaralla sidor inom Allt innehåll

 • Om Överförmyndaren

  Överförmyndaren - Om Överförmyndaren - Kontakt - Om Överförmyndaren - Överförmyndare i samverkan, Öis grundades den 1 januari 2007 och har sedan starten utökat verksamheten. Idag ingår 12 samverkanskommuner. ...

 • Blanketter & E-tjänster

  Tillståndsärenden - Bli ställföreträdare - Begäran om entledigande - Blanketter & E-tjänster - I menyn under den här huvudrubriken hittar du blanketter och e-tjänster för olika ändamål ...

 • Aktuellt

  Torsdag 13.00-15.00 - Skicka e-post - till - Aktuellt - 2020-03-23 - Information ang smittspridningen av Coronaviruset - Information till dig som är ställföreträdare eller är på väg att ta uppdrag som ställföreträdare. ...

 • Till dig som behöver hjälp

  Till - Till dig som behöver hjälp - Du som på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller ta tillvara på dina rättigheter kan ansöka om att få en ställföreträdare ...

 • Bli god man eller förvaltare

  Till - Bli god man eller förvaltare - Vi har stort behov av dig som vill göra en insats genom att ta dig an ett frivilliguppdrag. - Som ställföreträdare (god man eller förvaltare) kan du hjälpa personer som har svårt ...

 • Om barn under 18 år

  Ställe - Om barn under 18 år - Omyndiga barn kan ha olika behov av hjälp och insatser. En del har tillräckligt stöd av sina biologiska föräldrar. Andra kan behöva hjälp från en utomstående för ...

 • För god man och förvaltare

  Till - För god man och förvaltare - Vad som ingår i uppdraget gällande godmanskap och förvaltarskap skiljer sig inte men det finns viktiga skillnader gällande vad huvudmannen har för rättshandlingsförmåga ...

 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter

  | Webbsida

  Lokala ordningsföreskrifter - Här kan du ta del av de lokala ordningsregler som gäller i Karlsborgs kommun. - Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen ...

 • Kontakta Karlsborgs kommun

  | Webbsida

  Karlsborgs kommun - Du är alltid välkommen att kontakta Karlsborgs kommun på telefon, e-post eller genom ett besök i vårt kommunhus. - Du kan komma i kontakt med Karlsborgs kommun på flera sätt. - Nedan hittar du kontaktuppgifter, ...

 • Nedtagning av träd

  | Webbsida

  Av träd - Kommunens parkavdelning har ansvar för de träd som står på kommunal mark. - Har du önskemål om nedtagning av ett eller flera träd ska du ansöka om det på en särskild blankett. - Efter ...