Del av Kv Vätternvyn - Äspenäset

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Äspenäset

Ändring av detaljplan för del av kv Vätternvyn - Äspenäset

Detaljplanen syftar till att skapa ekonomiska förutsättningar för utbyggnad av bostäder i parhusform inom ett litet delområde utmed Tändhattsvägen. För ändamålet utnyttjas tomter som inte kunnat avyttras då de är mindre attraktiva för enskild villabebyggelse beroende på att de är svårbebyggda. Gällande plan tillåter parhus.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden den 29 april 2021 och fick laga kraft den 4 juni 2021.