Orren 8

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Orren 8

Detaljplan för fastigheten Orren 8

Detaljplanen syftar till att anpassa och utöka byggrätten så att bl a en ny uteplats blir möjlig att uppföra. 

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplanen för Orren 8 antogs av Byggnadsnämnden den 29 april 2021 och fick laga kraft den 4 juni 2021.