Situationsplan/Nybyggnadskarta

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Vad är skillnaden mellan en situationsplan och en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta krävs alltid vid en nybyggnation inom detaljplaneratområde. 

Nybyggnadskartan innehåller både själva kartan som syns här nedan och en informationsdel som anger detaljplanebestämmelser. Där finns viktig information som behövs vid handläggningen av din ansökan. 

Vad är en situationsplan? 

Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras eller vart byggnaden kommer att placeras samt vilka avstånd som finns till tomtgräns och övriga byggnader. För att läges bestämma åtgärden behövs måttsättning med tre mått, ett av dessa mått ska vara det närmaste och vinkelräta avståndet till tomtgränsen. Ska ett hus på fastigheten rivas ska det tydligt markeras. 

Situationsplanen ska visa anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller redovisa enskild vatten- och avloppsanläggning.

Situationsplanen ska innehålla:

  • Nya och existerande byggnader, nya byggnader ska vara tydligt markerade
  • Tydliga mått mellan hus och tomtgräns
  • Situationsplanen/Nybyggnadskartan redovisas i valfri skala på A3 eller A4 format. Vid rivning markerar du med ett kryss över byggnaden
  • Ritningshuvud
  • Skallinjal 

Nedladdningsbar karta att använda till situationsplan - Lantmäteriet

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt och fastigheten ligger inom detaljplaneratområde behöver du skicka in en nybyggnadskarta som visar tomtens gränser, mått, information om vatten och avlopp samt nivå och lägen för befintliga byggnader.

Du kan beställa en nybyggnadskarta av oss via länken här nedan. Fyll i blanketten och skicka till bygg@karlsborg.se eller skicka den till plan- och byggenheten via fysisk post. Vi kommer att leverera nybyggnadskartan till dig inom 20 arbetsdagar efter att vi har mottagit din beställning. 

Beställning av nybyggnadskarta