Torp 1:9 m fl

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Torp 1:9

Detaljplan för fastigheten Torp 1:9 m fl

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utvidgning av fastigheten Torp 1:9 genom inköp av tilläggsmark från Karlsborgs kommun samt upphävande av ”parkmarksrester” från gällande plan.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden den 29 april 2021 och fick laga kraft den 4 maj 2021.