Biståndshandläggare

Telefontider
Telefontider: 08:45-09:30

LSS/socialpsykiatri 0505-172 79 (ingen telefontid)

-----

Norra 0505-171 19,
Norra Karlsborg (norr om Hantverkaregatan och norr om Västra vägen 37 C) och Forsvik/Undenäs
------

Södra 0505-173 14,
Södra Karlsborg (söder om Hantverkaregatan och söder om västra vägen 35 D) och Brevik/Mölltorp
------

Biståndshandläggare Planering från sjukhus samt ärenden på Korttiden: 0505-171 36

E-post
individochfamiljeomsorgen@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg